Plastic | Aluminium | Rubber

Legomontering

Våra kunder efterfrågar ofta kompletta eller delmonterade detaljer som kan gå direkt in i deras linjer.

Vi har därför en separat monteringsavdelning, där vi t ex erbjuder:

- Förmontage av olika detaljer
- Skruvförband med momentkontroll
- Montering av Helicoil och andra gänginsatser  
- Uppmärkning och förpackning
- Limning
- El-montage med kontrollmätning
- Kontroll och upprättande av mätprotokoll